Det er klart etter møtet i fylkestinget denne veka. Sogn Avis har tidlegare skreve om begge prosjekta.

Felles arkiv

– Me manglar arkivplass og har behov for meir. Det same behovet har kommunane i fylket. Me skal byggja eit felles arkiv, der me skal leiga ut arkivplass til kommunar som har behov for det. Fleire mogelege løysingar er vurdert, men det mest effektive og rimelegaste er å byggja eit nytt frittståande arkivbygg på den tidlegare Bamatomta nært opp til fylkeshuset på Leikanger, seier fylkesordførar Jon Askeland i ei pressemelding.

Over 30 år gammalt

Den andre store investeringa er fylkeshuset på Leikanger med totalt 204,9 millionar kroner.

– Fylkeshuset er over 30 år gammalt og har behov for rehabilitering av mellom anna tak, solskjerming og tekniske anlegg. Ved ei slik omfattande rehabilitering, er det naturleg at vi ser på løysingar og kontorkonsept slik at alle tilsette i fylkeskommunen på Leikanger kan få plass i fylkeshuset. Ei brukargruppe har tilrådd eit aktivitetsbasert kontorkonsept med frie plassar og relativ mange solokontor. Me stør dette konseptet, seier fylkesordførar Jon Askeland.

Målet er at ombygginga av fylkeshuset skal vera ferdig til 1. januar 2025