Gå til sidens hovedinnhold

Fylkeskommunane får 300 millionar koronakroner til arbeidslivet

Fylkeskommunane får 300 millionar kroner til kompetanseutvikling for å hindre permitteringar og oppseiingar.

− Med desse pengane kan bedriftene bruke ledig kapasitet til å heve kompetansen og omstille seg framfor å permittere eller seie opp dei tilsette. På den måten kan vi motverke permisjonar og oppseiingar samtidig som fleire får auka kompetanse for framtida, seier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Pengane er øyremerkte bedriftsintern opplæring og skal brukast for å motverke permitteringar og oppseiingar og dessutan bidra til kompetanseheving.

Det er fylkeskommunane som skal forvalte pengane, som er fordelte med eit likt beløp per innbyggjar. Dei blir utbetalte 6. april.


(©NPK)

Kommentarer til denne saken