Fylkesberedskapssjefen: – Det vil truleg bli eit omfattande smitteutbrot

– Me planlegg for å oppretthalda viktige samfunnstenester under eit stort koronautbrot.