Frustrasjon over høge lysmaster: – Kvifor brukar dei ikkje modellen frå Fjordstien i Sogndal?

Åtte meter skal lysmastene i Villavegen vera. – Me håpar kommunen dreg pusten og tek ein ny runde i lag med lokalsamfunnet med fokus på dei estetiske kvalitetane.