På Rv 5 mellom Sogndal og Skei, var Frudalstunnelen mellombels stengd søndag morgon.

Årsaka er ein bil som har punktert, og som står i vegbana, melder Vegtrafikksentralen.

Klokka 08.40 er vegen opna att.