Frode går hardt ut mot Sognenett og Aurland Energiverk: – Dei må få konkurranse

Tidlegare styreleiar i Aurland kabel-TV, Frode Bekkestad, meiner energiverket burde visa større samfunnsansvar enn å beskytta Sognenett gjennom sin eigarpost på ti prosent.