Frivillige pensjonistar er drivkrafta på turistkontoret: – Me såg at det var eit behov

Laurdag opna turistinformasjonen i Årdal, eit opplegg som fullt og heilt er drive av pensjonistar på frivillig basis.