Gå til sidens hovedinnhold

Fretheimstunnelen vert stengt på grunn av befaring av åstad

Fretheimstunnelen er onsdag stengt mellom 11:00 og 14:00 på grunn av åstadsbefaring, i samband med den pågåande rettsaka der ein 58 år gammal mann frå Bergen er tiltalt for to punkt som går på at han har vore uforsiktig i trafikken. Det mest alvorlege punktet inneber at den uforsiktige framferda var årsaka til at 51 Nina Møgster døydde.

Fleire stader på Rv5 Fjærlandstunnelen, på strekninga mellom Jølster og Sogndal kan ein møta på vegarbeid. Her er det periodevis stengt mellom 06:00 – 20:00

Rv 5 Nedrehagen, på strekningen Jølster – Sogndal

Manuell dirigering på grunn av vegarbeid måndag og tysdag mellom 07:00- 18:00

Rv 5 Hauge, på strekningen Sogndal – Lærdal

Forseinkingar på inntil 15 minutt på grunn av vegarbeid i måndag og tysdag.

Rv 5 Mannheller ferjekai – Kaupangerkrysset, på strekningen Sogndal – Lærdal

Lysregulering på grunn av vedlikehaldsarbeid i periodane: Måndag til fredag og søndag frå 08:00 til 20:00.

Ev 16 Seltatunnelen – Borgundstunnelen

Vert stengt på grunn av vegarbeid mellom 20:00-06:00 kvar dag fram til 2023.

Ev 16 Vangstunnelen, på strekningen Voss – Lærdal

Frå klokka 21:00 til 06:00 vert det manuell dirigering på grunn av vedlikehaldsarbeid. Ventetid opptil 20 min.

Ev 16 Tvinne – Lønavatnet, på strekningen Voss – Lærdal

På denne strekninga er det lysregulering på grunn av vegarbeid. Det skal avviklast i kveld klokka 21:00.

Ev 16 Nåærøydalselva bru – Stalheim, forbindelsesveg, på strekningen Stalheim – Nærøydalselva bru

Stengt på grunn av vedlikehaldsarbeid. Gamlevegen i Stalheimskleiva blir ikkje opna for trafikk 2021.

Ev 16 Gudvangatunnelen – Flenjatunnelen, på strekningen Voss – Lærdal

Kan bli stengt i periodar på inntil 90 minutt på grunn av vedlikehaldsarbeid i periodane: Måndag til torsdag frå 20:00 til 06:00 (neste dag).

Rv 13 Bondeviki – Fardal

Forseinkingar på inntil 15 minutt på grunn av sprengingsarbeid i periodane: Torsdag frå 07:00 til 16:00. Måndag til onsdag frå 07:00 til 19:00.

Rv 13 Hella ferjekai – Huke, på strekningen Dragsvik – Sogndal

Kan bli stengt i periodar på inntil 15 minutt på grunn av vegarbeid i periodane: Måndag til fredag frå 07:00 til 18:00.

Rv 13 Bondeviki – Fardal, på strekningen Hella – Sogndal

Lysregulering på grunn av vegarbeid.

Rv 52 Storeskard bom, på strekningen Hemsedalsfjellet

Nedsett hastigheit til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikehaldsarbeid.

Fv 50 Geiteryggentunnelen, på strekningen Hol – Aurland

Stengt på grunn av vedlikehaldsarbeid i periodane: Måndag til torsdag frå 20:00 til 06:00 (neste dag). Fredag til søndag frå 22:00 til 06:00 (neste dag).

Fv 50 Hagatunnelen – Botnatunnelen, på strekningen Hol – Aurland

Stengt på grunn av vedlikehaldsarbeid i periodane: Måndag til onsdag frå 08:00 til 18:00. Torsdag frå 08:00 til 13:00.

Fv 55 Fortun – Turtagrø, på strekningen Sogndal – Lom

Stengt på grunn av vegarbeid i periodane: Måndag til torsdag frå 07:40 til 17:00.

Fv 55 Sognefjellet

Nattestengt. frå kl. 2000 til 0800.

Fv 5616 Valeberg – Fimreite, på strekningen Fimreite – Valeberg

Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodane: Måndag til onsdag frå 06:00 til 03:00 (neste dag)

Fv 5627 Aurlandsfjellet

Vinterstengt.

Fv 5633 Seimsdalstunnelen, på strekningen Årdalstangen – Seimsdalen

Kan bli stengt i periodar på inntil 30 minutt på grunn av vegarbeid. Fri ferdsel frå kl. 07:00 – 09:00 og frå kl. 15:00 – 19:00.

Fleire vegmeldingar finn du på Statens vegvesen sine sider.

Kommentarer til denne saken