Fortvilar over hærverk i Parken: – Synd om me må stengja området for allmenta

Vandalar har vore på ferde i Parken.