– Me vil rekvirera det gjennom forsyningssystemet, slik som me gjer med kakao og skokrem, seier hærsjef Lars Lervik til bladet.

Linnea Huseby Røbech, hovudtillitsvalt for Hæren, har uttalt at soldatane bør få til dømes bind og tampongar i felt, slik som det er med mat og andre forbruksartiklar. Ho får ros av sjefen for Hæren for å ha teke opp temaet.

– Me har hatt ein rask gjennomgang av saka, og Hæren vil umiddelbart setja i gang tiltak for å sikra at bind og tampongar blir tilgjengeleg for soldatane i garnison og felt, seier Lervik.