Første steg mot eit revitalisert kulturhus for Indre Sogn!

Av