Det same vil dei nok merka på onsdag 21. april. Og årsaka er enkel: Dette er første veka der Sogn Avis kjem ut på papir berre tre dagar i veka. Frå no av kjem avisa ut tysdag, torsdag og laurdag.

Dersom du nyttar appen som heiter Sogn Avis e-avis, så vil der ikkje vera noko avis å lesa på måndagar og onsdagar lenger. Det du må gjera då er å nytta nyhendeappen som heiter Sogn Avis.

Dersom du ikkje les nyhende på telefon eller nettbrett, så kan du gå via nettet på datamaskina di på www.sognavis.no. Lukke til!