Då kan du på enkelt vis skaffe deg gratis festivalpass dersom du stiller som forsøkskanin.

Gode opplevingar

- Førdefestivalen og Vestlandsforsking vil finne ut meir om kva som skapar gode festivalopplevingar. Målet er gjera den 30 år gamle internasjonale folkemusikkfestivalen endå betre. Difor treng dei «forsøkskaninar», fortel informasjonsrådgjevar May Grethe Lerum.

Utvalde konsertar

- Me treng folk som ikkje har vore på denne festivalen før. Deltakarane må elles vera 20-35 år, helst med tilknyting til Førde eller regionen, seier forskar Agnes Brudvik Engeset ved Vestlandsforsking.Ho lovar at dei ikkje skal mase altfor mykje på sine frivillige.Dei som blir med i forskingsaktiviteten skal då gå på enkelte utvalde konsertar og gje korte daglege tilbakemeldingar.- Som takk får deltakarane gratis festivalpass. Alle data blir anonymisert. Fristen for å melda interesse attende til Vestlandsforsking er 24. mai, seier Brudvik Engeset.