Formannskapet ville ikkje ekspropriera: – Me vil at det skal vera ei friviljug ordning, viss ikkje stoggar saka

Rådmannen gjekk inn for å ekspropriera rett til gjennomføring av skredsikringstiltak i Ofta Aust, men formannskapet sette ned foten.