Formannskapet gjennomførte møte ved hjelp av skjerm: – Me har viktige saker me må ha gjennom og effektuert

Både konstituert rådmann og tre politikarar deltok i eit ekstraordinært formannskapsmøte i Lærdal via skjerm måndag. Berre to faste sat på formannskapskontoret.