Forlik med Sogndal kommune: Rådmann Jostein Aanestad var ein av fire leiarar som varsla søksmål

Tidlegare rådmann i Sogndal kommune, Jo­stein Aane­stad, er no rådmann i Øystre Slidre kommune. Han er ein av fire leiarar som vars­la søks­mål mot Sogn­dal kom­mu­ne i november i fjor. Dei tre andre var bar­ne­verns­lei­a­ren, ein kom­mu­nal­sjef og fag­lei­ar per­so­nal. No har dei fire kome til eit forlik med Sogndal kommune.