Forenkla forhandlingar forenklar ikkje livet som sauebonde

Av