Foreldre finn løysingar: – Overraskande liten oppslutnad

Skiftarbeidarar og familiefolk løyser utfordringane med barnepass på eiga hand.