Førebur full barnehageopning: – Me vil vera mykje ute

Ut på tur aldri sur. Det vert realiteten når Sagatun barnehage opnar opp att for 60 born. – Me vil dela opp i små grupper, og vera mykje ute i nærområdet vårt.