Før var det gratis – no må bøndene betala dyrt for å levera rundballeplast: – Fortvilande

Bønder fortvilar over svikten i mottaksapparatet for rundballeplast. – Det hastar å få på plass ei ordning, seier Anders Felde.