For kraftkommunar er det ein dyr sport å jakta alternativ grønenergi, i Vik prøver ein få det grøne paradokset på dagsordenen

Vik kommune taper 250.000 kroner i året på å oppfylla staten sitt ynskje om å supplera elforbruket i kommunen med kraft produsert frå biobrensel.