For første gong sidan krigen er denne kyrkja utan engelske prestar – No steppar Kjetil inn

– Sidan reiselivet låg med knekt rygg, fann me ut at me måtte ha eit tilbod, seier Kjetil Netland.