Onsdag er det møte i Vestland fylkesting i Bergen.

Møtet kan følgja direkte, øvst i saka.