Flyttar ambulanse frå Luster til Sogndal i ein prøveperiode

Av

Styret vedtok fredag planen for dei prehospitale tenestene i Helse Førde.