Flypassasjerane sperra augo opp då dei såg kven som skjulte seg bak munnbindet

– Me skjønte det var noko då me måtte setja oss lenger bak i flyet.