Fleirtal for utsleppsfrie drosjar frå 2024

Vestland fylkesting vedtok denne veka, mot røystene til Frp, Høgre og FNB (bompengepartiet) å innføra utsleppsfrie drosjer i Hordaland frå 2024.