Fleirtal for fellespakkeri, men ikkje alle fruktbøndene er like positive

– Styret fekk klarsignal til å gå inn i fusjonsprosessen, seier Terje Fosshagen, styreleiar i Sognefrukt.