Fleire vil husa nytt politikontor

Tre huseigarar har meldt seg i anbodsrunden om det nye politikontoret.