Fleire skattekroner til kraftkommunar – men kor mykje det er snakk om er usikkert

Skatteetaten har auka eigedomsskattegrunnlaga for eit stort tal kraftanlegg over heile landet. Endringane gjeld for 2016, 2017 og 2018.