Fleire ras på fylkesveg 50. Denne hytta gjekk akkurat klar

Av

Ein brøytebil vart ståande mellom to ras og sjåføren måtte ta seg ut av området til fots.