Fv 5601 Fosse i Vik

Vegarbeid mellom 07:00 og 18:00 måndag, tysdag, onsdag, torsdag og fredag Manuell dirigeringVentetid inntil 30minutter.

RV 13 Stedjebergtunnelen i Sogndal

Vegarbeid mellom 20:00 og 06:00 onsdag, torsdag og fredag. Manuell dirigering.

Rv13 Hella ferjekai

Grunna arbeid på Hella ferjekai vil det bli tre forseinkingar i framkomsten kvar dag. Dette gjeld avgangane Vangsnes- Hella 07:35, Hella- Dragsvik klokka 07:55 og Vangsnes- Hella 20:25.

Rv13 Storhaugtunnelen i Vik

Vegarbeid. Manuell dirigering. Vent på ledebil

E16 Borgundstunnelen i Lærdal

Vegarbeid. Manuell dirigering.

RV 5 Støylsnestunnelen

Vegarbeid. Manuell dirigering. Mellom 06:00- 20:00 vert det stengingar på inntil 30 minutt. Frå 20:00- 23:00 vert det stengt inntil ein time. Frå 23:00- 06:00 vert det stengingar inntil to timar. På natt er det gjennomkøyring frå Kjøsnes klokka 23:30, 01:30, 02:30, 04:30 og 05:30. Frå Lundebotn kl. 00:00, 02:00, 03:00, 05:00 og 06:00.

RV 5 Sogndal, Dalavegen

Vegarbeid mellom 07:00- 21:00 måndag- fredag. Fartsgrense 30 km/t

RV 13 Bondeviki i Sogndal- Fardal

Vegarbeid. Lysregulering heile døgnet.

F5633 Seimsdalstunnelen i Årdal

Vegarbeid. Vegen er stengt i korte periodar. Ope kvar heile og halve time mellom 18:00- 21:00. Mellom 21:00- 22:00 er tunnelen stengt, men opnar att mellom 22:00- 22:15. Kortvarig opning for mellom 22:15- 06:00 er tunnelen stengt, men med gjennomkøyring 23:15 og 00:15.