Natt til søndag vart konflikten mellom NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) trappa opp med lockout, og 450 flyteknikarar får ikkje gå på jobb.

Ifølgje opplysningar VG har samla inn, vart 199 avgangar innstilte søndag. Måndag har minst 153 flygingar vorte kansellerte, dei fleste av dei hos Widerøe.

Gjekk ikkje

Måndag morgon vart flya både til Oslo og Bergen innstilte.

Måndag kveld er det venta at flya skal gå som oppsett. Men flyet til Bergen er innstilt.

Seinare måndag kveld går det fram på Avinor sine nettsider at avgangane til Oslo og Sandane er innstilte, det same er ankomstane frå Bergen og Oslo måndag kveld.

Avgangane til Bergen og Oslo tysdag morgon er innstilte.