Flåmsbana kuttar avgangar: – Har nesten berre lokale reisande

Framover vert det berre køyrt to daglege avgangar med Flåmsbana, kvar veg.