Skredfare i Indre Sogn

Av
DEL

På fredag ventast det moderat snøskredfare i Indre Sogn og i Jotunheimen, i fylgje Yr.Det anbefalast å unngå terreng brattare enn 30 grader for å unngå å løyse ut skred.I områda er det nedsnødd eller nedføyka kantkorna snø. Det er størst risiko for å løyse ut skred der snødekket er tynt, nær ryggar og framstikkande steinar, i fylgje varsom.no. Fjernutløysing er mogleg.Fokksnø i høgda kan og utløyse skred.

Artikkeltags