Fv53 Tyin – Årdal er førebels stengd på grunn av uvêr.

Det melder vegtrafikksentralen.

Slik ser det ut på vegane fredag:

Ev 16 Nåærøydalselva bru – Stalheim

Stengd på grunn av vedlikehaldsarbeid. Gamlevegen i Stalheimskleiva blir ikkje opna for trafikk 2021

Venta sluttid: 01.01.2022 kl. 00:00

Ev 16 Seltatunnelen – Borgundstunnelen

Stengd på grunn av vegarbeid i periodane: Alle dagar frå 20:00 til 06:00. Manuell dirigering via Fv 630. Gjeld frå 08.11.2021 klokka 20:00 til 01.01.2023 klokka 06:00. MOT VEST: 20:15, 21:00, 21:40, 22:20, 23:00, 23:40, 00:20, 01:00, 01:40, 02:20, 03:00, 03:40, 04:20, 05:00 MOT AUST: 20:40, 21:20, 22:00, 22:40, 23:20, 00:00, 00:40, 01:20, 02:00, 02:40, 03:20, 04:00 04:40, 05:20

Venta sluttid: 01.01.2023 kl. 06:00

Rv 5 Lærdalsøyri – Øvre Eri

Lysregulering på grunn av vedlikehaldsarbeid i periodane: Måndag til torsdag frå 07:00 til 18:00.

Venta sluttid: 25.11.2021 kl. 18:00

Rv 5 Hauge i Lærdal

Forseinkingar i inntil 30 minutt på grunn av asfaltarbeid i periodane: Måndag til laurdag frå 08:00 til 19:00. Utrykkingskøyretøy og rutegåande trafikk kan passera. Kl. 19:00-08:00 lysregulering, kvar dag.

Venta sluttid: 03.12.2021 kl. 19:00

Rv 5 Kjørnes

Lysregulering på grunn av vegarbeid. Forseinkingar må ventast.

Venta sluttid: 19.11.2021 kl. 21:00

Rv 5 Hagalandet, mellom Kjørnes og Loftesnesbrui

Kan bli stengd i periodar i inntil 30 minutt på grunn av vegarbeid i periodane: Måndag til fredag frå 08:00 til 19:00 og frå 21:00 til 06:00. Laurdag frå 08:00 til 19:00.

Venta sluttid: 03.12.2021 kl. 06:00

Rv 5 Fjærlandstunnelen

Kan bli stengd i periodar i inntil 2 timar på grunn av vegarbeid i periodane: Måndag til torsdag frå 20:00 til 06:00. Open for gjennomkøyring klokka 2030, 2055, 2145, 2230, 2400 0145, 0400, 0530

Venta sluttid: 17.12.2021 kl. 06:00

Rv 13 Storehaugtunnelen, på strekningen Vinje – Dragsvik

Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodane: Måndag til torsdag frå 21:00 til 07:00. Ventetid 30 minutt.

Venta sluttid: 19.11.2021 kl. 07:00.

Rv 13 Storhaugtunnelen, på strekningen Vinje – Dragsvik

Manuell dirigering og kan bli stengd i periodar i inntil 30 minutt på grunn av vedlikehaldsarbeid i periodane: Måndag til torsdag frå 07:00 til 19:00. Fredag frå 07:00 til 15:30.

Venta sluttid: 19.11.2021 kl. 15:30

Rv 13 Hella, på strekningen Hella – Sogndal

Kan bli stengd i periodar i inntil 1 time på grunn av asfaltarbeid i periodane: Måndag til fredag frå 07:00 til 21:00. Utrykkingskøyretøy og rutegåande trafikk kan passera.

Venta sluttid: 19.11.2021 kl. 21:00.

Rv 13 Bondeviki – Fardal, på strekningen Hella – Sogndal

Forseinkingar i inntil 15 minutt på grunn av sprengingsarbeid i periodane: Måndag til onsdag frå 07:00 til 19:00. Torsdag frå 07:00 til 16:00. Lysregulering heile døgnet.

Venta sluttid: 01.06.2023 kl. 16:00

Fv 55 Fortun – Turtagrø, på strekningen Sogndal – Lom

Stengd på grunn av vegarbeid i periodane: Måndag til torsdag frå 07:40 til 17:00. Utrykkingskøyretøy kan passera. Stengd frå Fortun første gong klokka 08:00. Opningstider frå Turtagrø klokka 13:40-14:40. Opningstider frå Fortun klokka 14:00-15:00. Fri ferdsel frå Turtagrø klokka 16:40 og frå Fortun klokka 17:00

Venta sluttid: 02.12.2021 kl. 17:00

Fv 5600 Framfjordtunnelen, på strekningen Arnafjord – Vikøyri

Forseinkingar i inntil 1 time på grunn av vegarbeid i periodane: Måndag til fredag frå 08:00 til 18:00. Open kvar heile klokketime.

Venta sluttid: 19.11.2021 kl. 18:00

Fv 5600 Framfjordtunnelen, på strekningen Arnafjord – Vikøyri

Kan bli stengd i periodar i inntil 7 timar på grunn av vegarbeid i periodane: Måndag til torsdag frå 20:00 til 06:00. Klokka 20:00-23:00 stengd i periodar i inntil 30 minutt. Heilt stengd Klokka 23:00-06:00

Venta sluttid: 19.11.2021 kl. 06:00

Fv 5627 Aurlandsfjellet

Vinterstengd.

Venta sluttid: Inntil vidare

Hald deg oppdatert på vegvesen.no.