Fimreiteslaget vart avgjerande for noregshistoria: – Det ligg mange danske hjelparar på fjordbotnen

– Fimreite er ein grunnstein under det sjølvstendige Noreg. Historikaren Torgrim Titlestad nøler ikkje med å halda fram Fimreite som ein avgjerande arena i norsk historie.