Området mellom Filefjell og Fagernes var i følgje Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) heilt utan mobildekning, men søndag kveld kom meldinga om at nettet var tilbake.

I samband med at nettet var borte, vart det sendt ut ei pressemelding frå Fylkesmannen i Vestland om at det blir det jobba med feilsøking.

Varselet gjaldt område utanfor Vestland fylkesgrense, men med tanke på. reisande mellom aust og vest på E16 Filefjell og hyttefolk i området, har Fylkesmannen vidareformidla informasjonen til naudetatar og vegtrafikksentralen i Vestland, og kommunane Lærdal og Årdal.