I vekerapporten sin skriv Folkehelseinstituttet (FHI) at dette kan føre til ytterlegare auke av epidemien, men at variantane ikkje ser ut til å gi meir alvorleg sjukdom.

Den siste veka viser nye data at covid-19-epidemien framleis aukar svakt.

Ifølgje FHI aukar no epidemiane av covid-19, influensa og RSV-infeksjonar.

– Det er mogleg at alle tre epidemiane er mykje større ved juletider. Den samla belastninga på helsetenesta kan bli stor. Sjukehusa og kommunane må ha beredskap for meir sjukdom, større sjukefråvær, fleire innleggingar og fleire utbrot i sjukeheimar og sjukehus, skriv FHI.

(©NPK)