– Det vi ser no, tyder på at omikronvarianten har større spreiingsevne enn deltavarianten, og at vaksinane ikkje gir like godt vern mot smitte sjølv om vi antek at vaksinane framleis gir god effekt mot alvorleg sjukdom, seier avdelingsdirektøren ved FHI til NTB.

– Dermed kan vaksinerte i større grad bidra til smittespreiinga. Det betyr at varianten kan overta som dominerande variant på nokre veker, seier ho vidare.

Vald fortel at større smittespreiing vil gjere at fleire blir smitta viss vi held fram med å treffe like mange som no, og at det derfor er innført kontaktregulerande tiltak som avgrensar talet på kontaktar vi har kvar dag.

– FHI og Helsedirektoratet har eit løpande oppdrag om å vurdere tiltak og følgjer no situasjonen nøye med omsyn til om det er behov for ytterlegare innstrammingar, seier Vold.

Ho understrekar at det ikkje er signal om at smitta med omikron har opplevd å bli meir sjuke så langt. Det er nokre rapportar om mindre alvorleg forløp, men dette er ikkje nok til å konkludere enno.

– Dersom varianten gir mindre alvorleg sjukdom er det sjølvsagt mindre bekymringsverdig enn om han skulle gi meir alvorleg sjukdom. Som sagt har vi ikkje nok data per no til å konkludere. Vi jobbar med å oppdatere risikovurderinga vår og vil publisere denne så snart ho er klar.