I vekerapporten sin for veke 33 og 34 peikar Folkehelseinstituttet på at situasjonen er uføreseieleg, og at det er mogleg at koronaepidemien igjen vil auke no som folk har komme tilbake til kvardagen etter sommaren.

– Utover hausten kan eventuelle nye variantar med auka spreiingsevne gi nye bølgjer. Helseinstitusjonane må ha beredskap for fleire innleggingar, for utbrot og for større sjukefråvær, skriv FHI.

Talet på sjukehusinnleggingar som følgje av korona går ned. I veke 34 var det 92 nye pasientar, etter 123 i veke 33, og 209 i veke 32. Det er også færre innleggingar på intensivavdelingane som følgje av korona.

Kommunane tilbyr ein fjerde dose av koronavaksinen til alle sjukeheimsbebuarar og alle som er 65 år eller eldre. Fleire grupper vil bli vurdert i løpet av hausten.

Per 28. august er 44 prosent i aldersgruppa 75 år og eldre, og 14 prosent blant personar 65–74 år, vaksinerte med fjerde dose.

Det er framleis omikronvarianten som er mest utbreidd i Noreg. Den utgjer over 92 prosent av tilfella som er analyserte, ifølgje FHI.

(©NPK)