NPK-NTB

– Me er no i ein ny fase der vi må sjå på koronaviruset som ein av fleire luftvegssjukdommar med sesongvariasjon, seier assisterande direktør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) til VG.

Årsaka til det er at dei aller fleste i risikogruppene er verna. Sjølv om smitten framleis sirkulerer, held sjukehustala seg låge. Dermed vil ikkje koronaviruset føra til ei stor belastning på helsetenesta.

For dei vaksinerte som eventuelt blir smitta og får symptom, vil dei aller fleste få lette forkjølingsliknande symptom.

– Det vil seie at koronaviruset no kan samanliknast særleg med sesonginfluensa og RS-infeksjonar, seier Bukholm.

Samstundes vil han ikkje erklære koronapandemien som over.

– Pandemien er ikkje over så lenge han finst ute i verda og i land der vaksinedekninga framleis er låg. Så lenge sjukdommen spreier seg utanfor territoriet til dei rike landa, er det framleis pandemi. Men han er nede på eit sparebluss i Noreg og i mange land som har god vaksinedekning, seier han.