Gå til sidens hovedinnhold

FHI: Fire av ti koronapasientar var fullvaksinerte

Nesten fire av ti pasientar som var innlagde med koronasmitte førre veke, var fullvaksinerte, ifølgje Folkehelseinstituttet. Fleirtalet består av uvaksinerte.

Av til saman 52 pasientar som var innlagde med koronasmitte førre veke, var 31 (60 prosent) ikkje vaksinerte, 20 (38 prosent) fullvaksinerte og 1 (2 prosent) delvaksinert. Det kjem fram i den siste vekerapporten til Folkehelseinstituttet.

Det er førebels rapportert om 55 nye pasientar innlagde i sjukehus med covid-19 som hovudårsak. For tre av dei var vaksinasjonsstatus ikkje tilgjengeleg. Omfanget er redusert frå 76 pasientar i veke 37 og frå 98 pasientar i veke 36.

Tolv nye pasientar vart innlagde i intensivavdeling – ned frå elleve veka før. Det er førebels meldt om ni koronarelaterte dødsfall i veke 38 mot elleve i veke 37.

Seks gonger fleire uvaksinerte

– Delen nye fullvaksinerte pasientar per veke har auka dei siste vekene i tråd med aukande vaksinasjonsdekning, men insidensen av nye innleggingar blant fullvaksinerte har vore relativt stabilt dei siste vekene, og majoriteten av nye innleggingar er framleis blant uvaksinerte, skriv FHI i rapporten.

Omfanget av melde tilfelle per 100.000 innbyggjarar førre veke var cirka seks gonger høgare blant uvaksinerte enn blant fullvaksinerte personar som var 16 år og eldre.

Framleis uvisse

– Den høge vaksinasjonsdekninga hemmar spreiinga av epidemien samtidig som vaksinasjon i stor grad vernar dei vaksinerte mot alvorleg forløp. Mengd påviste tilfelle og innleggingar er no fallande, og kapasiteten til sjukehusa har ikkje vore trua i samband med perioden med høg smittespreiing i etterkant av sommarferien, skriv FHI.

Det er betydeleg uvisse om utviklinga til pandemien gjennom resten av hausten og vinteren, understrekar instituttet.

(©NPK)

Kommentarer til denne saken