Fem vil bli leiar for pleie og omsorg - sjekk kven som har søkt

Det har meldt seg fem søkjarar til stillinga som einingsleiar innan pleie og omsorg i Lærdal.