Fem frå Sogn og Fjordane lansert som statsrådar

Gunhild Berge Stang (V), Alfred Bjørlo (V), Trude Brosvik (KrF), Atle Hamar (V) og Sveinung Rotevatn (V).