Fekk nei til utsetting - må framskuva møte om Nasjonal Transportplan

Vestland fylkeskommune fekk, saman med ei rekkje andre fylkeskommunar, avslag på eit innspel om å få utsett høyringsfristen til Nasjonal Transportplan frå 14. mai til 20. juni.