Fekk ikkje god nok informasjon – utsette saka

Kva energiform skal erstatta Eldhuset som forsyner fire institusjonar med varme?