Det har gitt grunn for feiring for Hydro Årdal og Technology & Operational Support-organisasjonen.

Konsernsjef Hilde Merete Aasheim avslørte bragda under den årlege President’s Awards-seremonien som vart strøyma for dei meir enn 30.000 tilsette i Hydro.

President’s Awards er den gjævaste prisen i Hydro-systemet.

Utmerka innovasjon

Innovasjonsprisen vert gitt til eit verk eller ei eining som har demonstrert utmerka innovasjon, som igjen fører til store forbetringar av prosessar eller produkt. I år gjekk altså denne til Årdal Elektrolyse og Technology & Operational Support (TOS) for samarbeidet om platekatodar.

Platekatodar er botnen på elektrolysecellene der dei produserer aluminium, og er den som definerer kor lang levetid ei celle har. Designen på den nye katoden gir fleksibilitet til å byggja celler som kan driftast lenger, og levera eit redusert energiforbruk samstundes som dei er laga for auka produksjonen.

Balansen mellom levetid og energiforbruk kan med den nye platekatoden i større grad passast til kvar produksjonsline.

Grunngjevinga frå juryen

"Dette er et tilfelle av utmerket samarbeid mellom produksjon og FoU. Et team fra drift og teknologiorganisasjonen har utviklet en ny katodeløsning for elektrolysecellene ved Hydro Årdal. Kjernen i innovasjonen er en ny platekatodeløsning som gir flere fordeler. Det muliggjør en høyere strømstyrke og dermed høyere produksjonsvolum og fortjeneste i smelteverket og forlenger også katodens levetid på rundt 200 dager. Det reduserer energiforbruket i størrelsesorden 0,2 kWh per kg aluminium ytterligere og gir en forenklet montering. Det er planer om å implementere lignende løsninger på andre verk", skriv Hydro i ei pressemelding.