Fare for plutseleg flaum ved Fanaråkbreen: – Kan få alvorlege konsekvensar

Jotunheimen Nasjonalpark melder om at det er fare for sokalla jøkullaup ved foten på Fanaråkbreen.