Det blir melde om skiftande vêr med ein del nedbør og vindkast med liten kuling i Sogn onsdag.

Varsom.no har sendt ut gult varefarsel for flaumfare då vassføringa er venta å auka raskt i små bekkar og elver på grunn av mykje nedbør og snøsmelting. Dette kan føra til lokale overfløymingar og erosjonsskadar.

Det er også gult nivå for jordskredfare som følgje av mykje regn og kraftig snøsmelting. Utsette bane- og vegstrekningar kan bli stengd. Fare for sørpeskred gjeld særleg i område med meir enn 50 cm snø, melder varsom.no.