Rv. 5 Håbakken i Lærdal:

Lysregulering på grunn av vegarbeid mellom klokka 07 og 19.

Rv. 5 Kongsteiggrovi i Sogndal:

Vegarbeid mellom klokka 07 og 22. Ventetid i inntil 15 minutt.

Rv. 5 Fjærlandstunnelen:

Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Ventetid i inntil 30 minutt. Kolonne kvar heile og halve time frå Sogndal-sida og kvart på og kvart over frå Skei-sida.

Starttid: 16. mars klokka 08.

Venta sluttid: 16. mars klokka 15.

Rv. 13 Bondeviki i Sogndal:

Lysregulering på grunn av vegarbeid. Stengt i inntil 15 minutt.

Rv. 13 Vikafjellet:

Mannskap på Vikafjellet melder om fare for kolonnekøyring og stengt veg på kort varsel.

Fv. 53 Kolnostunnelen i Årdal:

Fartsgrense 50 km/t på grunn av vegarbeid i perioden mellom klokka 08 og 15.

Fv. 53 Steiggjetunnelen - Naustbukttunnelen i Årdal

Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Arbeid i ein av tunnelane om gangen. Inntil 15 minutt ventetid.

Fv. 5616 Haugen i Sogndal:

Stengt i inntil ein halv time på grunn av vegarbeid mellom klokka 08 og 17.

Fv. 5625 Voldadalane i Aurland:

Stengt i periode på to timar mellom klokka 08 og 17 på grunn av vegarbeid.

Fv. 5627 Sjukestova i Aurland

Vegarbeid.

Fv. 5633 Seimsdalstunnelen i Årdal:

Vegen er stengt i korte periodar mellom klokka 06 og 18.

Frå klokka 18 til 00.15 er det kolonnekøyring. Kolonne fra Seimsdalen, tek med seg Tangen i retur 18:00 18:30 , 19:00, 19:30 20:00 , 22:15, 23:20 og 00:20. Kolonne frå Tangen 22:00 , 23:15 og 00:15

Nattestengt frå 00.15 til 06 kvar dag fram til 27. mars.

Fv. 5640 Indre Hafslo i Luster:

Manuell dirigering.

Fv. 5641 Merkeskredatunnelen i Luster:

Manuell dirigering.